امکانات جهت مدیریت آزمون

امکان تعیین سئوالات قابل نمایش برای هر آزمون از بین سئوالات تعریف شده جهت کم کردن احتمال تقلب

تعریف محدودیت زمانی به ازای کل آزمون

تعین مدرسین ، سخنرانان آزمون جهت نمایش فرمهای نظر سنجی مورد نظر هر مدرس به کاربر قبل از شروع آزمون

تعیین نحوه گزینش اتفاقی سئوالات آزمون و گزینه ها جهت کم کردن احتمال تقلب بین شرکت کننده گان

تعین چینش و نمایش سئوالات به صورت راست به چپ یا چپ به راست جهت تعریف سئوالات فارسی و انگلیسی

تعیین نمایش یا عدم نمایش کارنامه در حساب کاربری هر کاربر

تعیین نمایش یا عدم نمایش نمره امتحان پس از اتمام امتحان و یا در حساب کاربری هر کاربر

تعیین وضعیت آزمون جهت نمایش در حساب کاربری، کاربران یا مسئول واحد ها

تعیین اجازه شرکت و یا عدم شرکت در آزمون

مکان زمانبندی نمایش آزمون به کاربران جهت شرکت در آزمون در یک بازه زمانی خاص

تعیین کاربرانی خاص بدون در نظر گرفتن گروه کاربری و محل خدمت جهت شرکت در آزمون

تعیین پیامهای قبل و بعد از آزمون به وسیله ویرایشگر کاملا حرفه ای

مکان تعریف گزینه ها و مشخص کردن پاسخ صحیح توسط مدیر ارشد نرم افزار

قابلیت تعیین نحوه چینش سئوالات آزمون

قابلیت کپی سئوالات، ویرایش و یا حذف سئوالات به صورت گروهی

قابلیت برگزاری آزمون های مختلف به صورت همزمان

مکان اعلام اتمام زمان آزمون به صورت خودکار

مکان ارسال پیامک به کاربران با توجه به گروه کاربری کاربران یک محل خدمت خاص

مکان ارسال پیامک به کاربران شرکت کننده در یک آزمون خاص

ستفاده از پرسشهای موجود در سیستم برای آزمونی که در حال تعریف آن هستیم.

امکان مشاهده پاسخنامه نمودار و آمار کلی هر آزمون

امکان مشاهده کارنامه کاربران شرکت کننده در آزمون

امکان مشاهده آمار و نمودار اثربخشی و کلی هر آزمون

ارائه بازخورد با توجه به پاسخ صحیح و یا غلط جهت هر سئوال

تعیین حداقل نمره قبولی و تهیه گزارش از قبول شدگان و مردودین توسط نرم افزار

محاسبه نتایج آزمون ها بصورت هوشمند توسط سیستم

پایش و مانیتورینگ نمرات ، زمان پاسخ دهی ، نتایج و ...

مکان تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از هر امتحان

امکان ارزیابی مستمر، سریع و آسان عملکرد آموزشی

قابلیت محاسبه رتبه فراگیر بر حسب کلاس و دوره در هر آزمون آنلاین

قابلیت چاپ گزینه های صحیح و غلط در کارنامه

امکان تعريف داوطلبان توسط مدير سيستم و يا ثبت نام توسط خود داوطلب

ثبت زمان شروع و پایان آزمون هر کاربر به صورت اختصاصی

نمایش نمودار درصد قبولی و مردودی شرکت کنندگان

امکان تعیین مجوز شرکت داوطلب در آزمون از سوی مدیر

امکان انتخاب خودکار سئوالات از مخازن دلخواه

امکان برگزاری آزمون هایی با نتایج درصدی

امکان تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از هر امتحان

امکان ارزیابی مستمر، سریع و آسان عملکرد آموزشی


 

برای دریافت نام کاربری و رمز عبور دمو در ساعات اداری با ما تماس حاصل فرمایید

09904688040 : مدیر فروش  
oxinazmoon.ir@gmail.com  
@oxinazmoon  

طراحی و پیاده سازی: راد وب